Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Znaki wywoławcze
Znaki wywoławcze krótkofalowców są ujednolicone w skali światowej w tym celu, aby na podstawie odebranego znaku szybko wywnioskowac z jakiego kraju oraz kontynentu pochodzi odbierana przez nas stacja. Również po to, aby każdy krótkofalowec na świecie posiadał swój indywidualny, nigdzie nie powtarzający się znak.
Znak krótkofalarski składa się z tzw. prefiksu częsci numerycznej oraz sufiksu.

Prefiks jest to oznaczenie kraju z którego pracuje radiostacja. W krótkofalarstwie każdy kraj posiada jeden lub więcej prefiksów. Dla Polski przyznane prefiksy to SP, SQ, HF, SN, SO, SR, 3Z. Prefiksy SR zarezerwowane są dla stacji bezobsługowych, SN i 3Z dla znaków okolicznościowych a HF dla stacji specjalnych.
Obcokrajowcy czasowo zameldowani w Polsce otrzymują prefiks SO.

Część numeryczna zarówno w Polsce jak i na całym świecie służy do identyfikacji tzw. okręgu wywoławczego. Polska podzielona jest na dziewięć okregów wywoławczych.

Sufiks to jedna, dwie lub trzy litery występujące po części numerycznej znaku. Wśród polskich znaków posiada znaczenie pierwsza litera sufiksu dzięki której, możemy się dowiedzieć czy dana stacja jest stacją indywidualną czy klubową:

K-kluby działające w Lidze Obrony kraju
P-kluby Polskiego Związku Krótkofalowców
Z-kluby Związku Harcerstwa Polskiego
Y-znaki klubów nie związane z powyższymi (kluby rodzinne, prywatne, wyczynowe)

Znaki klubowe zawsze zaczynają się prefiksem SP

Przykład:
 
SP8KBN - Polska amatorska Radiostacja Klubowa Ligi Obrony Kraju, pracujaca w ósmym okręgu wywoławczym.

 
W Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej nie stosuje się kryptonimów. Wszystkie nadawane przez króótkofalowców informacje nie mogą być w jakikolwiek sposób szyfrowane, musimy przekazywać je tekstem jawnym, niezależne od stosowanego sposobu emisji sygnału. Kryptonimy, szyfrogamy oraz emisje utajnione mogą używać wyłącznie profesjonalne oraz wojskowe służby radiokomunikacyjne.
Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211278 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja