Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, kontakt: sp8kbn(at)op.pl, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8AR 29.690 MHz & SR8KN 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, ECHOLINK NODE 995051, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Jak zostać krótkofalowcem
Krótkofalowiec jest to człowiek, który posiada MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT RADIOOPERATORA czyli licencję krótkofalarską. Aby ją zdobyć, należy zdać z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin organizowany w naszym kraju przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymujemy Świadectwo Radiooperatora. Świadectwo to jest nam potrzebne do uzyskania w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pozwolenia radiowego, które jest potocznie nazywane właśnie licencją.
Licencja jest państwowym aktem prawnym uprawniającym nas do pracy w eterze pod własnym znakiem wywoławczym.

Nasza droga do zostania krótkofalowcem może mieć przebieg następujący:

1. Nasłuchy stacji amatorskich w zakresie fal krótkich na własnoręcznie ( lub z pomocą kolegów ) zbudowanym odbiorniku. Można też prowadzić nasłuchy na tzw. odbiornikach światowych np. popularny DEGEN1103

2. Zapisanie się do najbliższego klubu łączności gdzie możemy, nie mając własnych uprawnień prowadzić łączności na radiostacji klubowej pod nadzorem Operatorów Odpowiedzialnych, lub poznanie aktywnego krótkofalowca mieszkającego w mojej okolicy a następnie nauka eksternistyczna lub uczesnictwo w kursie krótkofalarskim organizowanym przez klub łączności. Indywidualny znak nasłuchowca wydawany przez najbliższy nam Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców upoważnia nas do wysyłki oraz otrzymywania kart QSL od licencjonowanych krótkofalowców oraz klubów krótkofalarskich.

3.Wybór sesji egzaminacyjnej. (możemy pojechać w grupie z klubu, z kolegami lub indywidualnie)

4.Przystapienie do egzaminu. (w grupie z kursu lub indywidualnie)

5.Odbiór świadectwa radiooperatora (świadectwa uzdolnienia).

6.Wystapienie do delegatury UKE w celu wydania indywidualnego pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

8.Odbiór licencji (pozwolenia radiowego).

9.Samodzielna praca w eterze pod własnym znakiem na fabrycznych lub wykonanych przez siebie urządzeniach nadawczo- odbiorczych.
Burze nad Polską. METEO Krosno
 
Mapa burzowa Polski
www.facebook.com/sp8kbn
 
TRANSLATE
 
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Grzegorz SP8TJO
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Jan SQ8AMF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
189552 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2021 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja