Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Jak zostać krótkofalowcem
Krótkofalowiec jest to człowiek, który posiada MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT RADIOOPERATORA czyli licencję krótkofalarską. Aby ją zdobyć, należy zdać z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin organizowany w naszym kraju przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymujemy Świadectwo Radiooperatora. Świadectwo to jest nam potrzebne do uzyskania w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pozwolenia radiowego, które jest potocznie nazywane właśnie licencją.
Licencja jest państwowym aktem prawnym uprawniającym nas do pracy w eterze pod własnym znakiem wywoławczym.

Nasza droga do zostania krótkofalowcem może mieć przebieg następujący:

1. Nasłuchy stacji amatorskich w zakresie fal krótkich na własnoręcznie ( lub z pomocą kolegów ) zbudowanym odbiorniku. Można też prowadzić nasłuchy na tzw. odbiornikach światowych np. popularny DEGEN1103

2. Zapisanie się do najbliższego klubu łączności gdzie możemy, nie mając własnych uprawnień prowadzić łączności na radiostacji klubowej pod nadzorem Operatorów Odpowiedzialnych, lub poznanie aktywnego krótkofalowca mieszkającego w mojej okolicy a następnie nauka eksternistyczna lub uczesnictwo w kursie krótkofalarskim organizowanym przez klub łączności. Indywidualny znak nasłuchowca wydawany przez najbliższy nam Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców upoważnia nas do wysyłki oraz otrzymywania kart QSL od licencjonowanych krótkofalowców oraz klubów krótkofalarskich.

3.Wybór sesji egzaminacyjnej. (możemy pojechać w grupie z klubu, z kolegami lub indywidualnie)

4.Przystapienie do egzaminu. (w grupie z kursu lub indywidualnie)

5.Odbiór świadectwa radiooperatora (świadectwa uzdolnienia).

6.Wystapienie do delegatury UKE w celu wydania indywidualnego pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

8.Odbiór licencji (pozwolenia radiowego).

9.Samodzielna praca w eterze pod własnym znakiem na fabrycznych lub wykonanych przez siebie urządzeniach nadawczo- odbiorczych.
Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211278 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja