Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  System lokatorów
System lokatorów został opracowany przez IARU (International Amateur Radio Union) w celu szybkiego podawania położenia geograficznego miejsca zainstalowania stacji pracujących w pasmach UKF. Oczywiście były to czasy, w których nikt nie przypuszczał że w przyszłości będą w powszechnym użyciu globalne systemy satelitarne służace do określania położenia geograficznego. System lokatorów umożliwia dość dokładne obliczenie odległości pomiędzy stacjami znajdującymi się w dowolnym miejscu na świecie. Jest to bardzo ważne przy obliczaniu wyników zawodów oraz współzawodnictw stacji pracujących wyczynowo na pasmach UKF. Pewnym ułatwieniem obliczania odległości pomiedzy stacjami były pierwsze mikrokomputery 8-bitowe, na których po wpisaniu własnoręcznie programu liczacego odległości w systemie lokatorów, można było niemal natychmiast otrzymać gotowy wynik.
Obecnie, podawanie lokatora stacji jest ważnym elementem przy pracy zarówno na falach krótkich jak i UKF-e. Nasz aktualny lokator powinien znajdowac się na karcie QSL stacji. Natomiast przy możliwościach dzisiejszych komputerów oraz sieci internet, z obliczaniem odległości pomiędzy stacjami nie ma większego problemu.
 
System lokatorów oparty jest o podział świata na:
  • Duże kwadraty oparte na siatce geograficznej. Mają one 10 stopni szerokości i 20 stopni długości geograficznej. Oznaczane są dwiema dużymi literami. Polska leży w obszarze czterech dużych kwadratów: JO, KO, JN, KN

  • Średnie kwadraty o wymiarach 1 stopień szerokości i 2 stopnie długości geograficznej. Oznaczane są dwiema cyframi.

  • Małe kwadraty o bokach 2,5 minuty szerokości i pięć minut długości geograficznej. Oznaczane są dwiema dużymi literami ( czasem są stosowane również małe litery ).

n.p. dla stacji klubowej SP8KBN w Krośnie lokator ma postać: KN09VQ

System zapewnia określenie położenia stacji z dokładnością do kilku kilometrów co w epoce GPS jest może śmieszne, ale w zupełności wystarcza dla celów radioamatorskich. Bardzo przydaje się mapa Polski z oznaczonymi dużymi oraz średnimi kwadratami. Dzięki niej możemy błyskawicznie ocenić gdzie jest położony nasz korespondent, z którym aktualnie prowadzimy łączność.

Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211280 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja