Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, kontakt: sp8kbn(at)op.pl, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8AR 29.690 MHz & SR8KN 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, ECHOLINK NODE 995051, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  System lokatorów
System lokatorów został opracowany przez IARU (International Amateur Radio Union) w celu szybkiego podawania położenia geograficznego miejsca zainstalowania stacji pracujących w pasmach UKF. Oczywiście były to czasy, w których nikt nie przypuszczał że w przyszłości będą w powszechnym użyciu globalne systemy satelitarne służace do określania położenia geograficznego. System lokatorów umożliwia dość dokładne obliczenie odległości pomiędzy stacjami znajdującymi się w dowolnym miejscu na świecie. Jest to bardzo ważne przy obliczaniu wyników zawodów oraz współzawodnictw stacji pracujących wyczynowo na pasmach UKF. Pewnym ułatwieniem obliczania odległości pomiedzy stacjami były pierwsze mikrokomputery 8-bitowe, na których po wpisaniu własnoręcznie programu liczacego odległości w systemie lokatorów, można było niemal natychmiast otrzymać gotowy wynik.
Obecnie, podawanie lokatora stacji jest ważnym elementem przy pracy zarówno na falach krótkich jak i UKF-e. Nasz aktualny lokator powinien znajdowac się na karcie QSL stacji. Natomiast przy możliwościach dzisiejszych komputerów oraz sieci internet, z obliczaniem odległości pomiędzy stacjami nie ma większego problemu.
 
System lokatorów oparty jest o podział świata na:
  • Duże kwadraty oparte na siatce geograficznej. Mają one 10 stopni szerokości i 20 stopni długości geograficznej. Oznaczane są dwiema dużymi literami. Polska leży w obszarze czterech dużych kwadratów: JO, KO, JN, KN

  • Średnie kwadraty o wymiarach 1 stopień szerokości i 2 stopnie długości geograficznej. Oznaczane są dwiema cyframi.

  • Małe kwadraty o bokach 2,5 minuty szerokości i pięć minut długości geograficznej. Oznaczane są dwiema dużymi literami ( czasem są stosowane również małe litery ).

n.p. dla stacji klubowej SP8KBN w Krośnie lokator ma postać: KN09VQ

System zapewnia określenie położenia stacji z dokładnością do kilku kilometrów co w epoce GPS jest może śmieszne, ale w zupełności wystarcza dla celów radioamatorskich. Bardzo przydaje się mapa Polski z oznaczonymi dużymi oraz średnimi kwadratami. Dzięki niej możemy błyskawicznie ocenić gdzie jest położony nasz korespondent, z którym aktualnie prowadzimy łączność.

Burze nad Polską. METEO Krosno
 
Mapa burzowa Polski
www.facebook.com/sp8kbn
 
TRANSLATE
 
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Grzegorz SP8TJO
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Jan SQ8AMF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
194303 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2021 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja