Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Łączność telegraficzna
Łaczność telegraficzna pomiędzy stacjami o przykładowych znakach SP1ABC oraz SP9EFG może wyglądać następująco:
( znak = jest znakiem rozdziału, rozdzielającym od siebie poszczególne zdania tekstu, nadawanym jako litery BT, bez przerwy pomiędzy tymi literami )
 • CQ CQ CQ DE SP1ABC SP1ABC K
 • SP1ABC SP1ABC DE SP9EFG SP9EFG AR
 • SP9EFG DE SP1ABC = GM ES TNX FER CALL = UR RST IS 589 589 589 QSB ES QRM = HR OP ADAM ADAM ADAM ES MY QTH IS SLUPSK SLUPSK SLUPSK  =  HW? SP9EFG DE SP1ABC KN
(pamietajmy, że skróty AR i KN oznaczające przejście na odbiór
są nadawane jako jedna litera )
 • SP1ABC DE SP9EFG = GM OM ADAM ES TNX FIRST QSO = ALL OK = UR RST IS 599 599 599 = MY NAME IS BOGDAN BOGDAN BOGDAN ES MY QTH IS ZABRZE ZABRZE ZABRZE = HR TX ICOM 706 BREW 50 W 50 W ANT W3DZZ W3DZZ = WX IS UFB = QSLL ES PSE URQSL = HW/ SP1ABC DE SP9EFG KN
 • SP9EFG DE SP1ABC = ALL OK = MY RIG IS FT1000MP FT1000MP ES ANT G5RV G5RV = WX IS BAD = MY QSL SURE = QRU = HPE CUAGN DR OM BOGDAN = GL ES 73 = GB SK SP9EFG DE SP1ABC
 • SP1ABC DE SP9EFG = TNX FER NICE QSO = QRU = 73 ES CUL = GB OM ADAM = SK SP1ABC DE SP9EFG ES SP9EFG QSY UP
Skróty krótkofalarskie używane w łącznościach telegraficznych umożliwiają przeprowadzenie pełnej łączności z radiostacją z innego kraju, nawet w przypadku zupełnej nieznajomości jezyka kraju korespondenta. Mniej wprawni telegrafiści używają prawie wyłącznie slangu i kodu "Q", co jednak zuboża taką łączność, natomiast wprawniejsi telegrafiści nadają całe duże partie tekstu łaczności tzw. tekstem otwartym, czyli pełnymi zdaniami, używając także podczas łączności skrótów.
Podany przykład nie jest schematem którego nalezy bezwzględnie się trzymać. Jednak podczas łączności z korespondentem nie możemy zapomnieć o informacjach które muszą być wymienione aby łączność była pełna i mogła być zaliczona.
Do tych informacji należą:
 • Znak naszej stacji oraz stacji korespondenta
 • Raport o sile i jakości sygnału korespondenta
 • Nasze imię
 • Miejsce naszego nadawania czyli QTH
 • Ewentualnie informacja o kartach potwierdzenia łączności czyli QSL-kach
Aby korespondent jasno określił nasze zamiary i intencje, przede wszystkim obowiązuje poprawna interpretacja i zastosowanie skrótów. Oto kilka wskazówek:
 • K -proszę nadawać. Podaje się na końcu nadawania przechodząc na odbiór,
 • KN -to samo co K, ale gdy nie życzymy sobie, aby inna stacja włączyła się do rozmowy, również po CQ kierunkowym,
 • SK -przy zakończeniu QSO, podaje się przed znakami obu stacji,
 • CL -zakończenie pracy; po CLnadajnik należy wyłączyć,
 • AR -zakończenie odpowiedzi na CQ (nie daje się wtedy K) oraz przy zakończeniu transmisji, jeżeli jeszcze się powróci do rozmowy z korespondentem.
Szczególnie nie należy:
 • Rozwlekać wołania, dając kilkanaście razy CQ przed swoim znakiem,
 • Dawać KN po zakończeniu wołania CQ; dopuszczalne po CQ kierunkowym, np. po CQ DX,
 • Wołać QRZ po zakończeniu QSO jeśli nie słyszymy, ażeby ktoś nas wołał; QRZ jest zapytaniem do określonej wołajacej nas stacji której znaku nie zdołalismy uchwycić; po zakończeniu QSO należy zawołać 1-2 razy CQ podając swój znak i przejść na odbiór,
 • Wołać stację, gdy ona kończy nadawanie znakiem AR, KN lub CL
 • Wołać stację po jej CQ kierunkowym, gdy kierunek nie obejmuje naszego obszaru,
 • Potwierdzić przyjęcie transmisji przez ALL OK, albo jeszcze gorzej R ALL OK; wszelkie CFM czy QSL także nie sa poprawne ( do tego celu służy jedynie litera R, która oznacza "wszystko odebrałem prawidłowo" ),
 • Wołać korspondenta na jego własnej częstotliwości ( ekspedycje !), gdy podaje on swój sposób słuchania np. 5 UP (czyli 5 KHz wyżej) lub 10 DWN ( 10 kHz niżej).
Zalecane jest:
 • Po zakończeniu QSO posłuchać czy ktoś nas nie woła; jeżeli czestotliwość pracy była uprzednio zajęta przez poprzedniego korespondenta, to należy się nieco odstroić, podając wołajacemu kierunek przestrojenia ( np. 3 UP)
 • Odpowiadać korespondentowi z prędkością nie większą niż jego prędkość nadawania,
 • Wołać nowego korespondenta dopiero po jego SK lub CQ,
 • Pracować zwięźle, aby nie powiększać QRM,
 • Wiecej słuchać a mniej wołać,
 • Podawać rzetelne raporty (RST).

Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211278 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja