Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Łączności foniczne
Podczas łączności fonicznej obowiązują nas takie same zasady wymiany informacji jak przy łaczności telegraficznej. Zawsze należy podawać:
 • Znak naszej stacji oraz stacji korespondenta,
 • Raport o jakości i sile sygnału naszego korespondenta,
 • Nasze imię
 • Nazwa naszego miejsca nadawania czyli QTH, podajemy równiez nasz lokator, jeżeli zażyczy sobie tego nasz korespondent,
 • Sposób wymiany kart QSL
 • Ewentulana informacja o wyposażeniu technicznym naszej stacji oraz pogodzie.
Kilka wskazówek poprawnej pracy emisją foniczną na pasmach amatorskich:
 • Nie należy używac skrótów, szczególnie kodu Q. Skróty są przeznaczone dla telegrafistów. Korespondentowi należy określać pełnymi słowami to, co mu się chce zakomunkować; pewne skróty takie jak 73, XYL, urozmaicają rozmowę, nie należy jednak przesadzać, zupełnym nonsensem jest pozdrowienie wymówione w postaci "siedem trzy" zamiast "siedemdziesiąt trzy",
 • Pracować zwięźle, poprawnie budując zdania i  unikając wielokrotnego powtarzania zwrotów jak "drogi kolego", "no tak", "no nie", "tak że" itp., bo po prostu, śmiertelnie zanudzimy naszego korespondenta i zniechęcimy go do pózniejszego nawiązywania łączności z naszą stacją,
 • Jeżeli chcemy powiedzieć coś wesołego, to zaśmiejmy się do mikrofonu, a nie mówmy "grobowym" głosem HI lub "ejcz aj". To jest kompletny nonsens!
 • Literować należy wyłącznie według norm międzynarodowych.
Łączność foniczna wymaga chocby minimalnej znajomości języka, którym posługuje się korespondent, tak samo jak łączność telegraficzna, która wymaga znajomości kodu Q oraz slangu będacego zbiorem skrótów słów angielskich. Jezeli zasób słów na to pozwala, można wzbogacić łączność dyskusją techniczną. Praca z radiostacjami DX-owymi powinna byc możliwie krótka, czasem nawet sprowadzona do wymiany znaków wywoławczych, imienia, QTH oraz raportów. Niekiedy wystarcza sam znak naszej stacji oraz raport. W niektórych wypadkach można dorzucić informację o sposobie wymiany kart QSL. Obowiązuje przestrzeganie kilku podstawowych zasad:
 • Obowiązuje szybkie przeprowadzanie łączności, szczególnie podczas ekspedycji, gdy czeka "kolejka" a dobre warunki propagacyjne moga się szybko skończyć,
 • stosowanie się do zaleceń stacjo DX-owej ( lub stacji kontrolnej słyszanej przez wiekszość zainteresowanych) dotyczącej kolejności zgłaszania się lub częstotliwości nadawania,
 • Przekazywanie tylko niezbędnego miniumum informacji o sobie i naszej radiostacji, co zresztą wynika z punktu pierwszego,
 • Odstrojenie się (przejście na odbiór)  natychmiast po łączności, od częstotliwości stacji DX-owej (no chyba że była to nasza częstotliwość i my jesteśmy właśnie tym pożadanym DX-em).
Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211278 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja