Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, kontakt: sp8kbn(at)op.pl, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8AR 29.690 MHz & SR8KN 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, ECHOLINK NODE 995051, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Kategorie licencji
Licencje krótkofalarskie w Polsce posiadają trzy kategorie:

Kategoria 1
Uprawnia do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości, przeznaczonych dla Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej na terytorium Polski.
Kategoria 2
Uprawnia do pracy w eterze na takich samych zasadach jak Kategoria 1, jednak z maksymalna mocą nadajnika nie przekraczającą 50 W, oraz z wyłączeniem niektórych zakresów częstotliwości.
Kategoria 3
Jest przeznaczona dla amatorskich radiostacji bezobsługowych.

Aby ubiegać się o licencję, musimy posiadać Świadectwo Radiooperatora.

Ustalono dwie klasy świadectw:
Świadectwo klasy A
O świadectwo klasy A moga ubiegać się osoby które ukończyły 15 lat
Świadectwo klasy C
O świadectwo klasy C moga ubiegać się osoby które ukończyły 10 lat.
We wszystkich klasach świadectw, osoby które nie ukończyły 18 lat, muszą posiadać zgodę ustawowych przedstawicieli (rodziców, opiekunów)

Egzamin na świadectwo klasy A i C obejmuje (w zakresie odpowiednim dla danej klasy świadetwa) przedmioty:
  1. Znajomośc radiotechniki
  2. BHP podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi oraz nadawczymi
  3. Przepisy i procedury radiooperatorskie
  4. Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej
Egzaminy przeprowadzane są w formie testu pisemnego. Losowo otrzymujemy pięć pytań z każdego, z czterech wymienionych powyżej przedmiotów. Za każde pytanie możemy otrzymać od 0 do 5 punktów. egzamin uważa się za pozytywny, jeżeli uzyskamy z każdego z przedmiotów co najmniej 60 % maksymalnej ilości punktów

Przystępując do egzaminu powiniśmy wysłać co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu, do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o wydanie Świadectwa Operatora urządzeń radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej.
Burze nad Polską. METEO Krosno
 
Mapa burzowa Polski
www.facebook.com/sp8kbn
 
TRANSLATE
 
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Grzegorz SP8TJO
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Jan SQ8AMF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
189552 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2021 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja