Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Sprzęt radiowy
Ogromnym plusem bycia krótkofalowcem jest to, że własnoręcznie zbudowane urządzenie radiowe nadawczo - odbiorcze możemy używać do pracy w eterze pod własnym znakiem wywoławczym bez skomplikowanych badań, procedur lub homologacji. Jednak są koledzy którzy nie posiadają umiejętności lub też możliwości budowy własnego sprzetu. Dla nich przeznaczona jest szeroka oferta sprzętu ogólnie znanych firm takich jak : YAESU, KENWOOD, ALINCO, ICOM itp. który jest ogólnie dostępny w polskich sklepach. Obecnie najczęstszym sposobem na uzyskanie swojego pierwszego urzadzenia krótkofalarskiego jest uzyskanie go od zaprzyjaźnionego kolegi - krótkofalowca lub kupienie na popularnych giełdach krótkofalarskich. Również niektóre kluby krótkofalarskie rozprowadzają wsród swoich członków demobilowe lub wyzłomowane urządzenia radiokomunikacyjne wycofane z eksploatacji profesjonalnej. W ogromnej wiekszości sa to jednak radiotelefony UKF, które nie sa przystosowane do pracy w pasmach amatorskich bez poważniejszych przeróbek czy modyfikacji.
Ogromny zasób informacji na temat budowy własnych urządzeń zawierają książki oraz czasopisma krótkofalarskie. W internecie znajdują się strony z dużą iloscią praktycznych wiadomości dla konstruktorów oraz radioamatorów. Najbardziej popularne to SP-QRP oraz HOME-MADE. Niektóre firmy w Polsce i na świecie rozprowadzają też zestawy do samodzielnego złożenia czyli tzw. "kity" sprawdzonych i przetestowanych urządzeń krótkofalarskich. W niektórych przypadkach przewyższają one parametrami sprzęt fabryczny i posiadają szerokie grono użykowników, które nie zamieniło by się własnoręcznie zbudowanym urządzeniem na żadne inne. Nie jest moim celem faworyzowanie tych czy innych firm dlatego nie określam której firmy urządzienie polecałbym nabyć. Jednak powinniśmy przy wyborze sprzętu kierować się pewnymi zasadami:
 • jakie amatorskie pasma radiowe interesują nas najbardziej ?
 • jakimi emisjami zamierzamy pracować ?
 • jaką mocą  nadajnika możemy pracować w naszej lokalizacji oraz przy naszych warunkach antenowych ? (oczywiście maksymalna moc to ta, która jest określona w naszym w pozwoleniu radiowym)
 • czy interesuje nas praca z terenu oraz innych lokalizacji naszej stacji ?
 • ile posiadamy miejsca w mieszkaniu dla instalacji naszego sprzętu ?
 • czy warunki zasilania i miejsce zainstalowania umożliwiają bezpieczną ekspoloatację naszej radiostacji ?
 • czy zamierzamy pracowac wyczynowo na pasmach krótkofalowych lub UKF ?
 • czy posiadamy dostępność serwisu dla naprawy określonego typu sprzętu ?
 • zasobność naszego portfela
Zawsze pamiętajmy o czterech podstawowych żelaznych zasadach:
 • nigdy nie emitujmy sygnałów radiowych w eter nie mając własnego pozwolenia na użytkowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych ( wyjątkiem jest praca na radiostacji w klubie pod dozorem operatora odpowiedzialnego )
 • aby nadawać do korespondenta należy go najpierw usłyszeć
 • gdy nasz sprzęt lub antena emituje z różnych przyczyn zakłócenia radiowe, nasze drzwi będą pierwszymi, do których zapukają panowie z Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • w czasie naszej nieobecności zabezpieczajmy nasz sprzęt tak, aby nie mogły go używać osoby niepowołane lub nieodpowiedzialne
Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211278 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja