Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, kontakt: sp8kbn(at)op.pl, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8AR 29.690 MHz & SR8KN 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, ECHOLINK NODE 995051, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Nasłuchowcy - SWL
Nasłuchowcem czyli SWL-em (Short Wave Listerers) może zostać każdy i nie wymaga to praktycznie żadnych większych formalności.

Jeśli chcemy otrzymywac potwierdzenia własnych nasłuchów, musimy w najbliższym Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców wyrobić sobie tzw. licencję nasłuchową. Otrzymujemy znak składający się z prefiksu SP, numeru okręgu, numeru indywidualnego nasłuchowca oraz skrótu powiatu ( np. jeżeli mieszkamy w Rzeszowie, nasz znak nasłuchowy przybiera postać SP8-123RZ ). Ten znak identyfikuje nas, oraz naszą stację nasłuchową ponieważ nie ma na świecie dwóch jednakowych znaków nasłuchowych.
Posiadając własny znak nasłuchowy, możemy wysyłać do krótkofalowców swoje karty QSL ( nie nadajemy, więc bardziej właściwa nazwa to karty SWL ) z raportami o odbiorze ich stacji na własnym lub klubowym sprzęcie radiowym. Oczywiście mając opłacone składki, możemy również w dowolnej ilości otrzymywać karty QSL za pośrednictwem biura QSL danego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Burze nad Polską. METEO Krosno
 
Mapa burzowa Polski
www.facebook.com/sp8kbn
 
TRANSLATE
 
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Grzegorz SP8TJO
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Jan SQ8AMF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
194299 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2021 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja