Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Nasłuchowcy - SWL
Nasłuchowcem czyli SWL-em (Short Wave Listerers) może zostać każdy i nie wymaga to praktycznie żadnych większych formalności.

Jeśli chcemy otrzymywac potwierdzenia własnych nasłuchów, musimy w najbliższym Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców wyrobić sobie tzw. licencję nasłuchową. Otrzymujemy znak składający się z prefiksu SP, numeru okręgu, numeru indywidualnego nasłuchowca oraz skrótu powiatu ( np. jeżeli mieszkamy w Rzeszowie, nasz znak nasłuchowy przybiera postać SP8-123RZ ). Ten znak identyfikuje nas, oraz naszą stację nasłuchową ponieważ nie ma na świecie dwóch jednakowych znaków nasłuchowych.
Posiadając własny znak nasłuchowy, możemy wysyłać do krótkofalowców swoje karty QSL ( nie nadajemy, więc bardziej właściwa nazwa to karty SWL ) z raportami o odbiorze ich stacji na własnym lub klubowym sprzęcie radiowym. Oczywiście mając opłacone składki, możemy również w dowolnej ilości otrzymywać karty QSL za pośrednictwem biura QSL danego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.
Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211279 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja