Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  Propagacja i anteny
Zysk anteny dBd, a dBi
Jak przeliczyć zysk wyrażony w dBi na zysk wyrażony w dBd i odwrotnie.
Zysk anteny mierzy się w dB. Samo określenie zysku w dB nic nam nie mówi.
Z takiego zapisu nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, względem jakiej anteny
został on określony. Potrzebny jest nam punkt odniesienia.
Wprowadzono zatem określenia:

dBi (zysk względem anteny izotropowej). Da się go tylko wyliczyć
(jest on teoretyczny), ponieważ nikt nie jest w stanie wykonać anteny izotropowej
(punktowego źródła umieszczonego w próżni i promieniującego w każdym
kierunku jednakowo), będącej punktem odniesienia.

dBd (zysk względem dipola półfalowego). Można go wyliczyć z uwagi na to
,że dipol półfalowy obliczeniowo ma zysk większy od anteny
izotropowej o 2,15 dB.Znając zysk względem anteny izotropowej
odejmujemy od tej wartości 2,15 dB i mamy zysk wyrażony w dB ale
względem dipola półfalowego.
Zysk taki (dBd) możemy również wyznaczyć fizycznie ale żeby jego
wartość była prawdziwa powinno być to wykonane w warunkach
laboratoryjnych, dla nas nieosiągalnych, a nie rzeczywistych.

Przykład:
Mamy antenę o zysku 3 dB względem dipola półfalowego (3 dBd).
Ile wynosi zysk względem anteny izotropowej ?
3 dBd = 5,15 dBi (3 dB + 2,15 dB = 5,15 dB)
Mamy antenę o zysku 6 dB względem anteny izotropowej (6 dBi).
Ile wynosi zysk względem dipola półfalowego ?
6 dBi = 3,85 dBd (6 dB - 2,15 dB = 3,85 dB)

Właściwości poszczególnych najważniejszych pasm amatorskich:

Pasmo Dzień Noc
80 metrów Pewna łączność ze stacjami z Polski i bliższymi krajami Europy. Zasięg zmienny, możliwe łączności rzędu kilku tysięcy km, szczególnie w zimie.
40 metrów Właściwości zbliżone do pasma 80 m., lecz maksymalne zasięgi znacznie większe. Właściwości zbliżone do pasma 80 m., lecz maksymalne zasięgi znacznie większe.
20 metrów Najlepsze pasmo do pracy dalekosiężnej, nie przydatne na krótkie dystanse. Nadaje się do pracy dalekosiężnej tylko w niektórych okresach roku.
15 metrów Właściwości tego pasma leżą na pograniczu właściwości pasm 20 i 10 m. Często otwarte dla pracy dalekosiężnej w czasie gdy pasmo 10 m. jest już nieczynne. Właściwości tego pasma leżą na pograniczu właściwości pasm 20 i 10 m. często otwarte dla pracy dalekosiężnej w czasie gdy pasmo 10 m. jest już nieczynne.
10 metrów Sporadycznie zapewnia lepsze warunki łączności dalekosiężnych niż pasmo 20m. Silnie zależy od stanu jonosfery. Przydatne jedynie do lokalnych łączności na fali przyziemnej.
2 metry Łączności troposferyczne na dystansach 100 - 150 km. Przy anormalnych warunkach meteorologicznych do 1500 km. Możliwe łaczności zorzowe, meteorowe i na sporadycznej warstwie E na dystansach 1500 - 2000 km. Łączności troposferyczne na dystansach 100 - 150 km. przy anormalnych warunkach meteorologicznych do 1500 km. Możliwe łaczności zorzowe, meteorowe i na sporadycznej warstwie E na dystansach 1500 - 2000 km.

W zależności od wysokości na jakiej rozchodzą się fale radiowe
rozróżniamy propagację ( tym terminem określamy zjawisko
rozchodzenia się fal radiowych ):
przyziemną, troposferyczną i jonosferyczną.

Propagacja przyziemna stosowana jest na najniższych częstotliwościach
dla bliskich łączności krajowych. Począwszy od pasma 7 MHz, fala
przyziemna podlega dużemu tłumieniu i praktycznie pozwala na łączności
w zasięgu zaledwie kilkunastu kliometrów.
Propagacja ta jest powszechnie stosowana również przez użytkowników
pasma ogólnodostępnego 27 MHz ( CB)

Propagacja troposferyczna  ( propagacja na fali rozproszonej )
oparta jest na załamaniu i odbiciu fal radiowych w tych warstwach
troposfery, w których wystepują nagłe zmiany stałej dielektrycznej
( np. na granicy mas powietrza o różnych temperaturach i wilgotnościach ).
Propagacja troposferyczna znajduje zastosowanie we wszystkich
pasmach amatorskich jednakże podstawowe znaczenia ma ona na
częstotliwościach powyżej 100 MHz.

Propagacja jonosferyczna jest podstawowym rodzajem propagacji
stosowanym na wszystkich pasmach krótkofalowych. Przy propagacji
jonosferycznej, fale radiowe biegnące od powierzchni Ziemi ulegają
zakrzywieniu w zjonizowanych warstwach rozrzedzonego powietrza,
leżących w odległości 150 - 400 kilometrów od Ziemi i jako
fale odbite wracają w kierunku jej powierzchni. Zdolność jonosfery
do kierowania fal radiowych z powrotem w kierunku Ziemi zależy
od częstotliwosci tych fal i stopnia zjonizowania. Łatwiej zakrzywiają
się fale dłuższe, dlatego też, przy niskim stopniu zjonizowania - gdy fale
o częstotliwościach 14, 21 czy 28 MHz są niemal zupełnie niezakrzywione
i biegną bezużytecznie dalej - w pasmach 3.5 czy 7 MHz można na
propagacji jonosferycznej osiągnąć odległość wielu setek
czy tysięcy kilometrów.

Istnieje kilka charakterystycznych warstw jonosfery, różniących się własnościami:

Warstwa  D Leży na wysokości 50 - 90 kilometrów. Nie ma ona praktycznego znaczenia, gdyż na tych wysokościach tłumienie fal radiowych jest znacznie skuteczniejsze od ich załamania.
Warstwa E Leży na wysokości około 120 km. Pozostaje ona zjonizowana wyłącznie pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego i po zachodzie Słońca zanika. Pozwala na nawiązywanie łączności w ciągu dnia na bliższych odległościach w zasiegu Europy.
Warstwa F1 Leży na wysokości około 200 km. Na tej wysokości powietrze jest tak rozrzedzone, że jonizacja utrzymuje się jeszcze długo po zachodzie Słońca i osiąga minimum tuż przed jego wschodem. Jest najcenniejsza dla łączności dalekosiężnych.
Warstwa F2 Podlega najsilniejszej jonizacji i umożliwia międzykontynentalne łączności w pasmach 40, 15, 10 oraz 6 metrów. W porze nocnej, a także w czasie zimy warstwy F1 i F2 łączą się, tworząc jedną niezbyt aktywną warstwę F na wysokości około 250 km.
Warstwa E Występuje sporadycznie w postaci obłoków o nadzwyczaj silnej jonizacji. Pozwala ona na łączności na dystansach setek kliometrów na wyższych pasmach amatorskich oraz na pasmach UKF.

Istotny wpływ na stopień jonizacji poszczególnych warstw, ma liczba
występujących w danym okresie plam słonecznych.
Aktywnośc Słońca zawiera sie cyklu 11 - letnim.
Średnia liczba plam słonecznych sięga od kilkunastu w minimum cyklu
do kilkudziesieciu w jego maksimum.

Porównanie parametrów charakterystycznych róznych anten:

Typ anteny Fala przyziemna "Short skip" "Long skip" QSB-zaniki Podpory System uziemienia Straty w linii Wielopas-mowość Strojenie Wymagana przestrzeń Polaryzacja Czas zmiany kierunku Wycinanie QRM Odpornośc na zakłócenia Koszt
Pionowa ćwierćfalowa
Ground Plane
doskonała zła dobra bardzo zła 1 bardzo ważny niskie jedno pasmo stałe promienie poziome pionowa -------- żadne żadna niski
 

Antena ćwiecfalowa GP jest głównie stosowana do łączności lokalnych
w paśmie UKF, choć można ją wykonac również na zakres fal krótkich.
W tabeli poniżej zamieszczono pozostałe popularne anteny krótkofalowe:

 
Typ anteny Fala przyziemna "Short skip" "Long skip" QSB
zaniki
Podpory System
uziemienia
Straty w linii Wielopas-
mowość
Strojenie Wymagana
przestrzeń
Polaryzacja Czas zmiany
kierunku
Wycinanie
QRM
Odporność na zakłócenia Koszt
Dipol zasilany
koncentrykiem
dobra bardzo dobra średnia zła 2 żaden gdy wysoko średnie jedno wąskie pasmo żadne linia prosta pozioma godziny prawie żadne średnia niski
Dipol zasilany linią drabinkową zła bardzo dobra średnia średnia 2 żaden gdy wysoko bardzo niskie dowolne pasmo umiarkowane linia prosta pozioma godziny prawie żadne średnia niski
Windom zasilany linią drabinkową zła bardzo dobra średnia średnia 2 żaden gdy wysoko niskie dowolne pasmo umiarkowane linia prosta pozioma godziny prawie żadne średnia niski
Dipol typu W3DZZ
( linka miedziana a nie stalowa ) 
zła bardzo dobra średnia zła 2 żaden gdy wysoko niskie kilka waskich pasm stałe linia prosta pozioma godziny prawie żadne średnia średni
Dipol typu odwrócone V średnia bardzo dobra średnia dobra 1 żaden gdy wysoko niskie jedno wąskie pasmo stałe linia prosta mieszana godziny prawie żadne zła niski
3 elementowa Yagi dobra bardzo zła doskonała zła 1 żaden średnie jedno pasmo stałe zależy od podpory pozioma lub pionowa sekundy doskonałe doskonała wysoki
Pionowa z pułapkami doskonała zła dobra bardzo zła 1 bardzo ważny niskie kilka wąskich pasm stałe promienie poziome pionowa -------- żadne żadna wysoki
Pionowa wydłużana obwodami bardzo dobra bardzo zła średnia bardzo zła 1 bardzo ważny niskie jedno wąskie pasmo specjalne sztuczna ziemia pionowa -------- żadne żadna wysoki
Longwire dobra dobra średnia dobra 2 przeciętny ------- dowolna częstotliwość z układem strojeniowym średnio złożone linia prosta mieszana godziny prawie żadne bardzo zła bardzo niski
Windom średnia bardzo dobra średnia zła 2 przeciętny średnie jedno pasmo proste linia prosta pozioma godziny prawie żadne zła niski
2 elementowa typu Quad bardzo dobra zła doskonała bardzo dobra 1 żaden średnie jedno pasmo stałe zależy od podpory mieszana sekundy doskonałe doskonała wysoki

Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211280 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja