Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  "Anlage Sud"
Wiosną 1940 roku Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych Wehrmachtu wybrało Podkarpacie na lokalizację jednej z wysuniętych kwater dowodzenia, przygotowanych dla kierowania operacją "Barbarossa".
Pod kryptonimem "Anlage Süd" ( pol. "Obszar Południe" ) w latach 1940-1941 robotnicy "Organisation Todt" wybudowali tutaj jedną z wielu kwater głównych Hitlera. Kwatera zlokalizowana w Stępinie i Strzyżowie składa się z dwóch betonowych tuneli schronowych przeznaczonych dla pociągów sztabowych Hitlera "Asia" oraz "Amerika" oraz wielu obiektów pomocniczych.
Naziemny tunel w Stępinie został zbudowany na otwartej przestrzeni. Długość tunelu wynosi 393 metry. Dla zamaskowania rzeczywistego przeznaczenia inwestycji, oficjalnie przedsięwzięcie zarejestrowano jako budowa jednego z zakładów dla berlińskiej firmy chemicznej "Askania - Werke". Plac budowy objęty był ścisłą ochroną. Łącznie zatrudnionych było około czterech tysięcy ludzi. Budowę zakończono w lecie 1941r. Zespół schronów obejmuje obszar o wymiarach ok. 1000 x 500 m, leżący w dolinie strumienia Stępinka. Cały zespół liczył kilkadziesiąt budynków, wieży strażniczych i bunkrów. W skład zespołu wchodziło także kilka budynków drewnianych wraz z willą przeznaczoną dla dowódców najwyższej rangi. Około 600 m. od tunelu znajdowało się trawiaste lądowisko dla samolotów. Całość kwatery była z Niemiecką precyzją zaplanowana, wybudowana i urządzona. Zespół był całkowicie samowystarczalny i przygotowany na wszelkie działania wojenne. Do tunelu doprowadzono bocznicę od lini kolejowej Rzeszów-Jasło, mającą początek na stacji w pobliskiej miejscowosci Wiśniowa. Choc torowisko zostało po wojnie zdemontowane, jeszcze dziś, jadąc od Krosna w kierunku Rzeszowa możemy za Frysztakiem, przed skrzyżowaniem drogi na Stępinę, zobaczyć resztki bocznicy oraz ruiny mostka kolejowego na płynącym przy drodze strumyku. Żelbetowy schron tunelowy dla pociągu o długości prawie 400 m. sytuowany jest na poziomie ziemi ,równolegle do rzeki, u stóp pokrytego lasem zbocza. Ze względu na znaczną długość, ułatwiającą trafienie bombą lotniczą, wyeliminowano prostolinijny narys całej budowli, dlatego schron ma w rzucie poziomym kształt wycinka łuku. Schron podzielony jest na trzy sekcje (159 m, 72 m, 152 m), oraz przedsionek o dł. około 10 metrów. W poprzecznym przekroju pionowym budowla ma kształt niesymetrycznego ostrołuku, dla sprowokowania poślizgu trafiających bomb lotniczych. Grubość murów przekracza 2 metry i zapewniała ona przebywającym wewnątrz ludziom całkowite bezpieczeństwo przy kilkukrotnym trafieniu w to samo miejsce pocisku artyleryjskiego kalibru 220 mm. Do schronu prowadzi łącznie 9 otworów komunikacyjnych, każdy wyposażony był w pancerną śluzę przeciwgazową. Drzwi śluz chyba jako jedyne, zachowały się w pośród historycznych obiektów fortyfikacyjnych w całej Polsce. Cały obiekt zabezpieczony był przed atakiem chemicznym, jednak oryginalne pancerne i gazoszczelne drzwi wjazdowe do tunelu, nie dotrwały do naszych czasów. Wewnątrz schronu znajdowało się szereg pomieszczeń dla załogi, służby łączności oraz obsługi pociągu. Schron kolejowy połączony był podziemnym kanałem z betonowym, zamaskowanym budynkiem zaplecza technicznego. Budynki oddalone są od siebie o około 80 m. Schron zaplecza technicznego podzielony był na kilka oddzielnych bloków, w każdym z nich znajdowały się urządzenia grzewcze, filtro-wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, oraz siłownia elektryczna.W budynku tym znajdowały się też zapasy wszelkich paliw i materiałów. Pozostałe obiekty to bunkry bojowe o grubości ścian ponad 2 metry, oddalone od kilkudziesięciu do kilkuset metrów od głównego obiektu. Zadaniem ich było ukrycie drużyn piechoty i zablokowanie dostępu do głównych obiektów. Wszystkie zaopatrzone były w stanowiska ogniowe i urządzenia filtro-wentylacyjne.
 
Tunel schronowy w Strzyżowie o długosci 438 metrów, został usytuowany pod ziemią.

W Strzyżowie jedyną budowlą techniczną jest budynek usytuowany nad brzegiem rzeki Wisłok. Mieścił on zbiorniki i stację uzdatniania wody, spalinową siłownię elektryczną oraz urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne.
 
W dniach 27–28 sierpnia 1941 roku Stępinie odbyło się spotkanie Hitlera i Mussoliniego, którzy omawiali trwający atak Niemiec na ZSRR. Podczas II wojny Światowej pociągi specjalne kilkakrotnie odwiedzały tereny kwater, jednak obecnie brak jest wiarygodnych danych o programie i uczesnikach wizyt.

C.D.N.


Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
213036 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja