Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8KSR C4FM & analog 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, simplex 145.500 MHz 145.525 MHz, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  SP8KBN w terenie


Zespół SP8KBN podczas zawodów LOK


Od lewej SP8JRD, SQ8AMT


SP8RHW pije poranną herbatę. Obok, oparte o ścianę stoją sanki.......  Wyciąg narciarski na Czarnorzekach w czasie zawodów, gdzie klub pracował z terenowego QTH. Rok 1989-1990


Widok na górkę "Nad Cześnikiem" oraz baraki w których znajdowała się "baza" SP8KBN w czasie zawodów.


Na zdjęciu po prawej stronie Wojtek SP8OOL (S.K.)Pamiętam, że na zawodach panowała wspaniała koleżeńska atmosfera. Dlatego niektórzy koledzy z tej górki jeździli sankami. W lecie.Od lewej Wiesław SP8NFZ i Wojtek SP8OOL realizują łaczności za pomocą radiotelefonu 3001-160 w czasie zawodów.


Wizyta w klubie SP8KHK w Baligrodzie


Klub SP8KHK w Baligrodzie. Wojtek SP8BKC S.K.


Alicja SP8BUS w klubie SP8KHK w Baligrodzie.
Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa
 
https://kksr.pl/
www.facebook.com/sp8kbn
 
KKSR Krosno na facebook
 
https://www.facebook.com/kksrpl/
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Andrzej SP8DOG
Fred SP8ABC
Wojciech SQ8W
Mateusz SQ8RKR
Mateusz SQ8M
Wojciech SP8PID
Piotr SQ8TKT
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Jan SQ8AMF
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
211278 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2024 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja