Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, 38 - 400 Krosno ul. Tysiąclecia 18, kontakt: sp8kbn(at)op.pl, częstotliwość klubowa - przemiennik SR8AR 29.690 MHz & SR8KN 438.925 MHz CTCSS 103.5 Hz, ECHOLINK NODE 995051, klub należy do oddziału terenowego OT18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, nasza strona na fejsie: www.facebook.com/sp8kbn
   
 
  II Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców Marysin 2013
Karty QSL uczesników Zjazdu przekazane dla klubu SP8KBN

Prezes Oddziału Podkarpackiego nr.05 PZK w Krośnie
Wiesław SP8NFZ (w środku) oraz Rafał SQ8RFV (z prawej)


Star 660 z kompletną radiostacją R-140 należacy do Klubu SP8KKM w Dębicy


Zespół SN0HQ


Angielska radiostacja przenośna CLANSMAN PRC-320 pracujaca w zakresie 2-30 MHz
emisjami SSB, CW oraz AM. Takie radiostacje były używane w czasie konfliktu Brytyjsko - Argentyńskiego o Wyspy Falklandzkie.


Leśniczówka "Marysin"
Od lewej, Mariusz SQ8OGK Rafał SQ8RFV oraz Dariusz SP8RHT


Od lewej, Mariusz SQ8OGK, Rafał SQ8RFV, Jacek SP8TJC, Darek SP8RHT, Zbyszek SP8FHM


Od lewej, Piotr SP2JMR Wiceprezes PZK, Bogdan SP8BRE Prezes OT nr.18 PZK w Rzeszowie


Od lewej, Dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie Pan Marcin Krawczyk, Wiceprezes PZK Piotr SP2JMR, Prezes OT nr.18 PZK w Rzeszowie Bogdan SP8BRE


Najważniejszy punkt zjazdu - wręczenie Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Zwiazku Krótkofalowców Wojciechowi SP8AJK przez Wiceprezesa PZK Piotra SP2JMR
Wojtek SP8AJK jest długoletnim QSL Managerem OT-18, doswiadczonym krótkofalowcem z długim stażem i olbrzymią listą osiagnięć oraz wspaniałym kolegą.
Od lewej, Wojtek SP8AJK, Jacek SP8TJC, Darek SP8RHT


Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie Pan Marcin Krawczyk


Prezes Oddziału Terenowego nr.18 Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, Bogdan SP8BRE


Sekretarz OT nr.18 PZK w Rzeszowie Łukasz SP8TJU wręcza dyplom Zawodów Podkarpackich 2013 dla Klubu SP8KKM z Dębicy
Od lewej, Mateusz SP8EBC oraz Rafał SQ8RFV


Prezentacja miniaturowego transceivera ELECRAFT KX-3 przez Wacława SP8YB oraz Andrzeja SP8BRQ

Okolice Pałacu Myśliwskiego Potockich w Julinie zauroczyły nas swoim pieknem.
Dziękujemy Organizatorom i obiecujemy że za rok załoga SP8KBN zjawi się w komplecie.
Kto nie był, niech żałuje...
Burze nad Polską. METEO Krosno
 
Mapa burzowa Polski
www.facebook.com/sp8kbn
 
TRANSLATE
 
Propagacja w zakresach UHF i VHF
 
VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF
Obsada operatorska klubu SP8KBN
 
Kierownik Klubu
Dariusz SP8RHT

Operator Odpowiedzialny
Mariusz SP8JRD

Operator Odpowiedzialny
Jacek SP8TJC

Członkowie Klubu
Stanisław SP8BVG
Grzegorz SP8DBO
Zbigniew SP8FHM
Marek SP8GII
Andrzej SP8OBW
Piotr SP8OOE
Andrzej SP8SIR
Piotr SP8SRB
Zbigniew SP8SRG
Grzegorz SP8TJO
Tadeusz SP8XGE
Stanisław SP8XGF
Jan SQ8AMF
Rafał SQ8RFV
Wacław SQ8RRA
Sebastian SP8SMA
Janusz SQ8RFU
Członkowie honorowi klubu SP8KBN
 
Adam SP8ALS
Marek SP8BVN/SN8T

S.K.
Stanisław SP8SRC
Marian SP8VD
Bogdan SP8ALC
Władysław SP8IQB
Wojciech SP8OOL
Konrad SP8RHX
 
194295 odwiedzający
Copyright © Klub Łączności LOK SP8KBN Krosno 2011-2021 Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja